Lisätietoja Pulssista

Operaatio Pulssi! vahvistaa alueen toimijoiden kanssa nuorten mahdollisuuksia

  • löytää maksutonta toimintaa
  • kokeilla ja oppia sekä
  • vaikuttaa alueen toimintaan

Operaatio Pulssi! on Helsingin kaupungin, kolmannen sektorin ja nuorten yhteinen toimintamalli, joka tuottaa matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 12–18-vuotiaille nuorille. Pulssin tehtävänä on palvella nuoria heidän omalla asuinalueellaan sekä kehittää ja koordinoida eri toimijoiden välistä yhteistyötä nuorten maksuttoman vapaa-ajan toiminnan osalta.

Operaatio Pulssi! tarjoaa maksuttomia matalan kynnyksen kursseja, työpajoja ja tapahtumia, jotka on tuotettu yhteistyössä nuorten sekä alueen nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Pulssin avulla nuoret pääsevät paitsi kokeilemaan erilaisia harrastuksia ja tapahtumia, myös ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan niitä yhdessä ammattilaisten kanssa.

Helsingin kaupungin strategiassa painottuvat osallisuus, harrastusmahdollisuudet ja yhdessä tekeminen. Päämääränä on, että jokaisella helsinkiläisellä lapsella ja nuorella on harrastus. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan lähes puolet helsinkiläisistä nuorista ei tiedä alueensa harrastusmahdollisuuksista. Lisäksi joka kymmenes nuori on kokonaan ilman harrastusta.

Operaatio Pulssi! vastaa tähän innostamalla nuoria harrastamaan, tarjoamalla nuorille vaikutusmahdollisuuksia omilla asuinalueillaan, kannustamalla nuoria kohtaamaan toisiaan sekä edistämällä nuorten parissa työskentelevien toimijoiden välistä yhteistyötä.