NUORET TEKEVÄT IDEOISTA TOTTA

Nuoret ideoivat

Operaatio Pulssi! kerää nuorilta ajatuksia ja mielipiteitä siitä, millaista tekemistä nuoret kaipaavat vapaa-ajallaan. Tietoa kerätään osana Helsingin kaupungin nuorten osallistuvaa budjetointia RuutiBudjettia. Vuosaaressa kerättiin keväällä nuorten ajatuksia ja mielipiteitä mm. harrastamismahdollisuuksiin.

Nuoret suunnittelevat

Nuoret jatkavat kerätyn tiedon työstämistä RuutiBudjetti- työpajoissa ja työstävät ideoista suunnitelmaehdotuksia. Tänä syksynä kymmenen suunnitelmaa sovittiin toteutettavan Operaatio Pulssin toimijoiden kanssa ja osalle haetaan rahaa RuutiBudjetista. Osallistumalla Osallistavan RuutiBudjetin eri vaiheisiin vaikutat Operaatio Pulssi! idän toimintaan.

Mitä tapahtuu nyt ja seuraavaksi?

Tällä hetkellä Vuosaaren nuorisotalot, kulttuuritalo, kirjasto, liikuntatoimijat, seurakunta sekä paikalliset järjestöt ja seurat jatkotyöstävät nuorten kanssa suunnitelmia. Alueen nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa suurta osaa kevään ohjelmasta. Kevään ohjelma= esite julkaistaan tammikuussa. Vuosaaren alueen 7. – 9. luokkalaiset saavat Pulssi esitteen koulusta. Lisäksi sen saa mm. Vuotalosta, Kirjastosta, Tyttöjen Olohuoneelta, Hard Cospel Cafesta, nuorisotalo Merirastista, Kallahden nuorisotalolta ja Rastiksen Mopohallilta.